0772 268 286
0799 268 286

Tầng 1
TTHNTC Lạc Hồng,
Số 20A Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng

cskh@lachongbuffet.com

Dê Quay Nghệ An

Thực đơn Món Việt
Set 555.000 vnđ & 777.000 vnđ

Bánh Xèo Nam Bộ

Thực đơn Món Việt
Set 555.000 vnđ & 777.000 vnđ

Bánh Huế Tổng Hợp

Thực đơn Món Việt
Set 555.000 vnđ & 777.000 vnđ