0772 268 286
0799 268 286

Tầng 1
TTHNTC Lạc Hồng,
Số 20A Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng

cskh@lachongbuffet.com

Dê Quay Nghệ An

Thực đơn Món Việt
Set 489.000 vnđ

Bánh Xèo Nam Bộ

Thực đơn Món Việt
Set 489.000 vnđ

Bánh Huế Tổng Hợp

Thực đơn Món Việt
Set 489.000 vnđ