0772 268 286
0799 268 286

Tầng 1
TTHNTC Lạc Hồng,
Số 20A Lê Hồng Phong,
Ngô Quyền, Hải Phòng

cskh@lachongbuffet.com

Vịt Quay Bắc Kinh

Thực đơn Món Á
Set 489.000 vnđ

Màn Thầu

Thực đơn Món Á
Set 489.000 vnđ

Heo Sữa Quay

Thực đơn Món Á
Set 489.000 vnđ

Bánh Bao Xá Xíu

Thực đơn Món Á
Set 489.000 vnđ

Há Cảo Nhân Tôm

Thực đơn Món Á
Set 489.000 vnđ

Bánh Bao Kim Sa

Thực đơn Món Á
Set 489.000 vnđ